Atatürk Dergisi
RESEARCH ARTICLE

Türkiye Himaye-İ Etfal Cemiyeti İstanbul Şubesi’nin Faaliyetleri (1917–1935)

1.

Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Ardahan, Türkiye

Atatürk Dergisi 2022; 11: 51-59
DOI: 10.5152/JA.2022.22212
Okunma: 1335 İndirilme: 273 Online Yayın Tarihi: 29 Aralık 2022

Himaye-i Etfal Cemiyeti, I. Dünya Savaşı’nın son yıllarında kurulmuş ve himaye hizmetlerine bir misafirhaneyle başlamıştır. Ancak 1918’de İstanbul’un işgaliyle, cemiyet işgal kuvvetleri ve İstanbul hükümetinin engellemelerinden dolayı pek fazla bir şey yapamamıştır. Beş yıl işgal altında kalan İstanbul, Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanmasıyla işgalden kurtarılmıştır. İşgalden kurtarıldıktan sonra İstanbul’daki kurumlar Türkiye’nin başkenti Ankara’ya bağlanarak yeniden yapılandırılmıştır. Bunlardan biri olan Himaye-i Etfal Cemiyeti 1923’de Ankara’daki Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti ile birleşerek İstanbul şubesi oluşturulmuştur. Böylece Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti İstanbul Şubesi daha etkin ve başarılı faaliyetler yapabilmiştir. Çalışmada Cemiyetin İstanbul şubesinin Çocuk Esirgeme Kurumu adını aldığı 1935 yılına kadar çalışmaları incelenmiştir.

Cite this article as: Sarıkaya, M. (2022). Activities of the Istanbul Branch of the Turkish Child Protection Society (1917–1935). Journal of Atatürk, 11(2), 51-59.

Ekler
ENGLISH
EISSN 1302-7549