Atatürk Dergisi
RESEARCH ARTICLE

“Halk Fırkası”nın Kuruluş Sürecinde Ulusal Basına Yansıyanlar (Aralık 1922-Şubat 1923)

1.

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Erzurum, Türkiye

Atatürk Dergisi 2022; 11: 65-73
DOI: 10.5152/JA.2022.221246
Okunma: 1404 İndirilme: 249 Online Yayın Tarihi: 29 Aralık 2022

Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasından sonra Mustafa Kemal Paşa’nın gerçekleştirmek istediği inkılâpların önünde bir engel olmaması gerekliydi. Halkın da desteğini alarak bunu gerçekleştirmek amacıyla Mustafa Kemal Paşa 6 Aralık 1922’de yeni bir fırka kuracağı ile ilgili görüşünü basın ile paylaştı. Bunun için önce bir kamuoyu yoklaması gerekliydi. Bu doğrultuda Mustafa Kemal Paşa bir Batı Anadolu gezisine çıktı. 14 Ocak-20 Şubat 1923 tarihlerinde yapılan Batı Anadolu gezisi ile zihninde kuracağı fırkanın niteliklerini böylece belirledi. Mustafa Kemal Paşa aydınların desteğini almanın kuracağı fırkanın güçlenmesinde etkili olacağını bilmekteydi. Diğer taraftan basının halk üzerindeki etkisini de bildiği için gazetecilerin desteğinin de alınması gerekliydi. Bu nedenle 16/17 Ocak 1923’te İzmit’te bir basın toplantısı düzenledi. Bu süreçte basının amacı kurulacak parti için uygun zihinsel zemini sağlamak idi. Böylece basın önemli bir rol üstlendi. Bu çalışmada Türk ulusal basınında Halk Fırkası’nın kuruluş sürecinde dönemin yazarları tarafından yazılan köşe yazıları, konu ile ilgili gazete haber ve demeçleri Aralık 1922 - Şubat 1923 tarihleri dikkate alınarak irdelenecektir.

Cite this article as: Koçak, D., & Eyyüpoğlu, İ. (2022). Reflections in the national press during the foundation process of “People's Party” (December 1922–February 1923). Journal of Atatürk, 11(2), 65-73.

Ekler
ENGLISH
EISSN 1302-7549