Atatürk Dergisi
RESEARCH ARTICLE

İkinci Dünya Savaşı’nın Ardından ABD’nin Türkiye’ye Yönelik Başlattığı Askerî Yardımlara Truman Doktrini ve Marshall Planı’nın Etkisi

1.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, Türkiye

Atatürk Dergisi 2022; 11: 9-23
DOI: 10.5152/JA.2022.4-19
Okunma: 2202 İndirilme: 470 Online Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2022

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan soğuk savaş yıllarında dünya ve Türkiye; siyasi, askerî, ekonomik, sosyal, kültürel vb. birçok anlamda değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Türk ordusunda da bu değişim ve dönüşüm çok derin olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’ndan beri süregelen ve Türkiye Cumhuriyeti’nde imkânlar nispetinde devam eden Türk ordusunun modernleşme, değişim ve dönüşüm süreci; İkinci Dünya Savaşı sonrasında artmıştır. 1947 yılının iki önemli olayı, Truman Doktrini ve Marshall Planı, İkinci Dünya Savaşı sonrası döneminin geçiş devresini sona erdirmiş ve soğuk savaş devresini açmış, Truman Doktrini’nden, Türkiye’nin 18 Şubat 1952 tarihinde NATO’ya girişine kadar, stratejik düşünceler ABD’nin Türkiye’ye karşı politikasının seyrinde önemli bir etki yaratmıştır. ABD, Truman Yardımı kapsamında Yunanistan ve Türkiye’ye askerî yardım başlatmış, ardından Avrupa’nın ekonomik kalkınması için Marshall Planı’nı devreye sokmuş, bu yeni dış politika anlayışı doğrultusunda NATO ile Batı ittifakı kurmuştur. Türkiye, Truman Doktrini ve Marshall Planı kapsamında aldığı ABD yardımları ile Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm kurumlarını batı normlarına göre düzenlemiştir.

Cite this article: Kostak, E. (2022). The effect of the Truman Doctrine and the Marshall Plan on the military aid started by the USA after World War II. Journal of Atatürk, 11(1), 9-23.

Ekler
ENGLISH
EISSN 1302-7549