Atatürk Dergisi
RESEARCH ARTICLE

Birinci İnönü Muharebesi Esnasında Bursa Üzerinden Şekillenen Yunan Harp Harekâtı: Arşiv Belgeleri Ekseninde Bir Analiz

1.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, Türkiye

Atatürk Dergisi 2022; 11: 34-44
DOI: 10.5152/JA.2022.7-35
Anahtar Kelimeler : Harekât, muharebe, Bursa, Yunan, taarruz
Okunma: 1877 İndirilme: 351 Online Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2022

Birinci Dünya Harbi’ne İtilaf Devletleri yanında giren Yunanistan, Paris Barış Konferansı’nda alınan karar sonucu Anadolu’nun paylaşımına ortak edilmiştir. Konferanstan sonra Yunan Ordusu, 15 Mayıs 1919’da İzmir’e asker çıkarmıştır. Yunanlar, İzmir’in işgali ile yetinmemiş, egemenlik alan ve sahalarını genişletmek için 22 Haziran 1920’de bir harekâta girişmiştir. Bu harekât sonucunda kuzeyden güneye doğru Uşak ve Bursa hattına kadar olan tüm Batı Anadolu Yunan kuvvetlerinin eline geçmiştir. Yunan işgalinin başladığı dönemde Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa, Samsun’a ayak basmıştır. Bu durum millî mücadelenin ulusal bir nitelik kazanmasına etki etmiştir. Bu kapsamda 23 Nisan 1920’de TBMM açılmış, daha sonra da düzenli ve disiplinli orduların kuruluşuna yönelik adımlar hayata geçirilmiştir. TBMM’nin teşkilatlandığı bir dönemde Yunan Küçük Asya Ordusu tarafından 6 Ocak 1921’de Türk Ordusu’na karşı bir taarruza girişilmiştir. Yunan Ordusu’nun harp harekâtı Bursa ve Uşak’taki siklet merkezleri üzerinden şekillenmiştir. Özellikle Yunan Küçük Asya Ordusu, Bursa’daki III. Kolorduyu İnönü hattında konuşlanan Türk kuvvetlerini ortadan kaldırmak için cephe hattına yönlendirmiştir. Bu durum Türk ve Yunan güçlerinin ilk kez ciddi bir muharebede karşı karşıya gelmesine neden olmuştur. Bu çalışmada, Birinci İnönü Muharebesi sırasında Bursa üzerinden şekillenen Yunan Küçük Asya Ordusu’nun harp harekâtına; arşiv belgeleri ve tetkik eserler ekseninde yer verilecektir.

Cite this article: Korkmaz, E. (2022). The Greek war operation shaped over Bursa during the First Battle of İnönü: An analysis on the axis of archive documents. Journal of Atatürk, 11(1), 34-44.

Ekler
ENGLISH
EISSN 1302-7549