Atatürk Dergisi
RESEARCH ARTICLE

İzmir Merkez ve İlçe Halkevlerinin Spor Şubelerine Yapılan Yardımlara Dair Kayıtlar (1940-1949)

1.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye

Atatürk Dergisi 2022; 11: 24-33
DOI: 10.5152/JA.2022.5-2
Okunma: 366 İndirilme: 86 Online Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2022

Halkevlerinin kurulması Mustafa Kemal Paşa’nın siyasi ve askeri kabiliyetlerinin yanı sıra önemli bir düşünce ve fikir adamı olduğu gerçeğini de gün yüzüne çıkarmıştır. Halkevleri, Mustafa Kemal Paşa’nın eseri olarak 19 Şubat 1932 tarihinde faaliyete geçmiştir. 1951 yılına kadar faaliyetlerine devam eden Halkevleri, kendi içerisinde 9 şubeye ayrılmıştır. Dil-Tarih Edebiyat, Güzel Sanatlar, Temsil, Spor, İçtimai Yardım, Halk Dershaneleri ve Kurslar, Kütüphane ve Neşriyat, Köycüler, Müze ve Sergi şubelerinden müteşekkil olan halkevlerinin önemli şubelerinden biri de spor şubesidir. Bu çalışmanın amacı da İzmir Merkez ve ilçe halkevleri örnek gösterilerek devlet desteği ile gerçekleştirilen spor şubesi faaliyetlerini gün yüzüne çıkarmaktır. Çalışmada İzmir Merkez başta olmak üzere, Bornova, Bayındır, Bergama, Ödemiş, Selçuk, Buca, Karşıyaka, Tire ve Menemen halkevlerine yapılan yardımların detaylı bir dökümü sunulacaktır. Çalışmanın temeli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi’nden elde edilen vesikalara dayandırılmıştır.

Cite this article: Geniş, K. C. (2022). Records of assistance to sports branches in İzmir’s Public Houses (1940-1949). Journal of Atatürk, 11(1), 24-33.

Ekler
ENGLISH
EISSN 1302-7549