Atatürk Dergisi
RESEARCH ARTICLE

Karagöz Karikatürlerinde Kafkasya

1.

Ardahan Üniversitesi, Tarih Bölümü, Ardahan, Türkiye

Atatürk Dergisi 2022; 11: 1-8
DOI: 10.5152/JA.2022.3-17
Anahtar Kelimeler : Kafkasya, Karagöz, Sovyet Rusya, Çarlık Rusya
Okunma: 1836 İndirilme: 352 Online Yayın Tarihi: 25 Temmuz 2022

Yayın hayatına 1908’de İstanbul’da başlayan Karagöz, dört sayfa çıkan haftalık bir mizah dergisi olup, Karagöz ve Hacivat karakterleriyle döneme ilişkin gelişmeleri ele almıştır. Türk dergiciliğinde uzun bir dönemin tanığı olan Karagöz’ün ele aldığı konulardan biri de Osmanlı Devletiyle yüzyıllarca ezeli düşman olan Çarlık Rusya’nın Kafkasya’daki durumudur. 1800’lerden itibaren Kafkasya’ya yerleşen Rusya, I. Dünya savaşında Osmanlı Devleti’ni Kafkas cephesinde yenerek geniş bir alanı işgal etmiştir. 1917 Bolşevik devrimiyle Çarlık Rusya’nın yıkılması sürecinde Kafkasya’da büyük güçler kadar yerel gruplar da çatışmıştır. Bu bağlamda Kafkasya’da meydana gelen gelişmelerin Türk mizah basınına yansıması, Karagöz karikatürleri üzerinden incelenmiştir. Burada 1914-1925 arası dönemde tarih sahnesinden çekilen iki imparatorluğun çözülmesi ve yeni kurulan iki devletin yenidünya düzeninde aldığı şekil ve ilişkiler ekseninde Kafkasya’daki gelişmeler incelenmiştir. Bu yönüyle konu, 1914 dünya savaşının başlamasıyla açılan Kafkas cephesi ile 1925’de yapılan tarafsızlık ve dostluk antlaşmasına kadar olan dönem arasında sınırlandırılmıştır.

Cite this article: Sarıkaya, M. (2022). Caucasia in Karagöz cartoons. Journal of Atatürk, 11(1), 1-8.

Ekler
ENGLISH
EISSN 1302-7549