Atatürk Dergisi
RESEARCH ARTICLE

Türkiye’de Kooperatifçilik ve Toplumsal Kalkınmadaki Rolü

1.

Şırnak Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Şırnak, Türkiye

2.

Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Erzurum, Türkiye

Atatürk Dergisi 2022; 11: 45-50
DOI: 10.5152/JA.2022.22940
Okunma: 343 İndirilme: 66 Online Yayın Tarihi: 29 Aralık 2022

Kooperatifler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olarak ifade edilir. Özel yapıya sahip olan bu kuruluşlar, ekonomik ve sosyal amaçlı faaliyet sürdürürler. Türkiye’de “Memleket Sandıkları” adı verilen kuruluş, bugünkü Ziraat Bankası’nın temelini oluşturarak milli bankacılıkta önemli bir rol üstlenmiştir. Bu girişim, aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatiflerinin kuruluşunun da önünü açmıştır. Mithat Paşa döneminde varlık gösteren Memleket Sandıkları, Türk geleneklerinde kendini gösteren ve yardımlaşma esasına dayalı imece usulünden esinlenmiştir. Kooperatifçiliğin ülke kalkınmasında üstlendiği rolün farkında olan Türkiye, kooperatiflerin gelişmesine ön ayak olmuş ve bu alanda düzenlenen kongreleri desteklemiştir. Bu çalışmada amaç; kooperatifçiliğin kavramsal çerçeveden incelenmesi ve toplumun her alanında yer ettiği kalkınma vurgusunun dönemin gazeteleri, arşiv ve ana kaynaklardan faydalanılarak değerlendirilmesidir. 

Cite this article as: Kılıç, S., & Aydoğan, E. (2022). Cooperatives in Turkey and its role in social development. Journal of Atatürk, 11(2), 45-50.

Ekler
ENGLISH
EISSN 1302-7549